JP Brand & Säkerhet
 

Vad händer om det börjar brinna?

Ett fungerande brandskydd på ert företag innebär att ni har en organisationsplan där det finns klara instruktioner — det handlar om att söka igenom byggnaden, att eventuellt släcka den lilla branden och sedan bege sig ut till en återsamlingsplats.

Rökdetektor

Brandskydd

Idag finns det en lag på att företagen måste jobba enligt något som kallas systematiskt brandskyddsarbete, vilket innebär att man helt enkelt organiserar sig. Och det gäller inte bara vid brand utan det har också med säkerhet i övrigt att göra.

Räddar liv

Det tar tid innan Räddningstjänsten är på plats, därför är det viktigt att företaget har en fungerande organisation då varje sekund försämrar situationen.

Även en ekonomisk aspekt

Exempel på problem som kan uppstå vid en brand är produktionsstopp och att delar av personalen blir friställd, vilket innebär att det även finns en ekonomisk aspekt i frågan om brandskydd.

Så vill man ha ett säkert företag är det enormt viktigt att man säkrar upp företaget enligt lagen om skydd mot olyckor.

 

Så agerar en fungerande organisation vid larm.

1. Bege er till Räddningsstationen där ert företags utrymningsledare i gul väst organiserar. Sök igenom alla tillgängliga utrymmen - exempelvis toaletter, samlingsrum, och konferensrum.

2. Ingrip så snabbt som möjligt och släck om det går, det tar tid innan Räddningstjänsten är på plats och varje sekund försämrar situationen.

3. Utrymnings ledaren rapporterar till företagets brandskyddsansvarige i orange väst som i sin tur rapporterar till Räddningstjänstens insatsledare som då snabbt får en bild av situationen.

Företag vi har utbildat »

 

Referenser

Vi utbildar inom brandskydd på dessa företag.


Våra referenser »

Effektiv utbildning

Vi blandar teori och praktik när vi utbildar din personal.


Utbildning på 90 minuter »

Ställ en fråga?

Vi svarar på alla dina frågor. Kontakta oss via telefon eller e-post.


Kontakta oss »