JP Brand & Säkerhet
 

En brandsäker arbetsplats!

- Utbilda dig och dina kollegor

Ett grundläggande krav vad som gäller brandsäkerheten är givetvis att man vid brandlarm ska kunna utrymma byggnaden så fort som möjligt. För att klara det gäller vissa normer som att all personal är utbildad och vet vad de skall göra när larmet går.

Checklista för Brandsäkerhet

 • Finns brandskyddspolicy?
 • Är personalen utbildad?
 • Hur sker utrymning vid larm?
 • Vilka rutiner finns för besökare?
 • Hur uppmärksammas brandlarmet?
 • Placering av brandutrustning?
 
 
 • Brandfilt på företag

  Brandfilt på ditt företag.

 • Brandsläckning

  Lär dig släcka en eld.

 • Utrymningsledare

  Utrymningsledare

 

Nya rutiner i brandskydd!

En organisation som räddar liv på ditt företag!


En trygg arbetsplats »

Effektiv utbildning

Vi blandar teori och praktik när vi utbildar din personal.


Utbildning på 90 minuter »

Ställ en fråga?

Vi svarar på alla dina frågor. Kontakta oss via telefon eller e-post.


Kontakta oss »